Płyty fundamentowe

Oferujemy budowę i wykonanie płyt fundamentowych. Wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem zgodnych ze sztuką budowlaną przerw technologicznych, więc nie usłyszą od nas Państwo, że fundamenty będą gotowe w 7 dni. Nad całym procesem czuwa inżynier z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kompleksowe wykonanie płyty fundamentowej

Wybierając naszą firmę mają Państwo gwarancję, że nie będzie żadnych przykrych niespodzianek w trakcie realizacji. Płyty fundamentowe zawsze wykonujemy na warstwie betonu podkładowego, wykop odbierany jest przez uprawnionego geologa, a prawidłowe zagęszczenie podbudowy zawsze udokumentowane jest wpisem do dziennika budowy.

Specjalizujemy się w budowie płyt fundamentowych:

 • o tradycyjnym układzie warstw: warstwa termoizolacji jest ułożona na płycie fundamentowej,
 • o odwróconym układzie warstw: warstwa termoizolacji jest ułożona pod płytą fundamentową,
 • w technologii hybrydowej: część termoizolacji jest pod płytą, a część na płycie,
 • w technologii białej wanny: z zastosowaniem betonu wodoszczelnego o oznaczeniu min. W8 oraz z wykonaniem uszczelnień technologicznych.

kierownik budowy śląsk kierownik budowy gliwice

Podczas wykonywania płyty fundamentowej realizujemy następujące prace:

 • wykonanie wykopu,
 • wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem do wymaganych parametrów,
 • wykonanie instalacji podposadzkowej (kanalizacja sanitarna, deszczowa),
 • wykonanie podejść pod wodę, prąd, czerpnię do kominka,
 • wykonanie warstwy betonu podkładowego tzw. chudy beton,
 • wykonanie hydroizolacji,
 • wykonanie uszczelnień technologicznych oraz przejść szczelnych,
 • ułożenie warstwy termoizolacyjnej pod płytą fundamentową (tylko XPS),
 • montaż zbrojenia,
 • wykonanie instalacji uziemiającej,
 • betonowanie płyty fundamentowej,
 • wykonanie opaski antywysadzinowej wokół płyty,
 • wykonanie hydroizolacji w poziomie „0” wraz z uszczelnieniem okien tarasowych i drzwi,
 • montaż pionowej izolacji termicznej oraz zabezpieczenie z folii kubełkowej.

Płyta fundamentowa: etapy budowy

Zalety płyty fundamentowej:

 • skrócony czas wykonania stanu „zero” budynku,
 • równomierne osiadanie budynku (zminimalizowanie wystąpienia zarysowań ścian budynku),
 • zalecany sposób posadowienia budynku na terenach objętych szkodami górniczymi.
 • eliminacja liniowych mostków termicznych,
 • możliwość posadowienia budynku na słabym gruncie oraz wysokim poziomie wód gruntowych,
 • możliwość ominięcia głębokości przemarzania poprzez zastosowanie opaski antywysadzinowej,

Wykonujemy również projekty zamienne z fundamentów tradycyjnych na płyty fundamentowe oraz optymalizujemy zaproponowane rozwiązania projektowe tak by zminimalizować koszty.

Zapraszamy do kontaktu w celu darmowej wstępnej wyceny. Działamy na terenie całego województwa śląskiego.

Płyta fundamentowa: galeria dotychczasowych realizacji