Odbiory techniczne mieszkań

Oferujemy Państwu profesjonalne odbiory techniczne lokali mieszkalnych oraz domów od dewelopera pod względem jakości wykonanych prac oraz standardu wykończenia.

Odbiory techniczne mieszkań i domów

Podczas odbioru technicznego wykonujemy następujące czynności:

 • mierzymy powierzchnie użytkową lokalu czy nie odbiega od tej deklarowanej przez dewelopera,
 • mierzymy wysokość kondygnacji,
 • sprawdzamy powierzchnię tynków (zarysowania, przebarwienia, wgniecenia, ubytki) oraz przeprowadzamy pomiary odchylenia powierzchni od płaszczyzny, kierunku poziomego i pionowego oraz odchylenia od kąta prostego,
 • sprawdzamy powierzchnię wylewki (ubytki, zarysowania, widoczne rozsegregowanie, zbrojenie), rozmieszczenie i prawidłowość wykonania dylatacji skurczowej, obwodowej oraz przeprowadzamy pomiary odchylenia od płaszczyzny i poziomu,
 • sprawdzamy stolarkę okienną, drzwiową oraz szklenie pod względem pionowości, jakości osadzenie i ewentualnego zarysowania,
 • sprawdzenie parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych (prawidłowość osadzenia, jakość wykonania, spadki, uszczelnienia),
 • sprawdzenie wymiarów pod otwory w ścianach wewnętrznych,
 • instalacja grzewcza (umiejscowienie grzejników, ich wypoziomowanie, mocowanie),
 • instalacja wodno-kanalizacyjna (rozmieszczenie punktów czerpalnych i odpływowych),
 • instalacja elektryczna (napięcie w gniazdach elektrycznych, ilość i rozmieszczenie punktów w lokalu),
 • instalacja wentylacyjna (odpowiedni przepływ powietrza),
 • balkony, tarasy, loggie ( jakość wykonania elewacji, płytek, balustrad, hydroizolacji, odpowiednie spadki, płaszczyzny),
 • wykonujemy badania wilgotnościowe,
 • wykonujemy badania termowizyjne,
 • sprawdzenie komórki lokatorskiej,
 • sprawdzenie miejsca postojowego,
 • sprawdzenie elewacji i części wspólnych budynku.

Odbiór techniczny mieszkania i sporządzenie protokołu usterkowego

Po zakończeniu wizyty na obiekcie omawiamy z klientem wykryte wady i usterki. W dalszej kolejności pomagamy i udzielamy wsparcia przy spisaniu protokołu usterkowego.

Cena usług zależna jest od powierzchni lokalu. Bezpłatnie dojeżdżamy do klienta na terenie Aglomeracji Śląskiej oraz wystawiamy fakturę VAT.