Kierownik budowy

Nasza Firma świadczy usługi w zakresie pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie województwa śląskiego. Zarządzamy całym procesem budowy od analizy dokumentacji architektoniczno-budowlanej w celu optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu po zarządzanie procesem budowy oraz właściwą koordynację ludzi i sprzętu.

Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym, w skład którego wchodzi segment mieszkaniowy jedno i wielorodzinny, biurowy oraz użyteczności publicznej.

kierownik budowy Śląsk

Kierownik budowy – dom jednorodzinny

W przypadku pełnienia funkcji Kierownika Budowy w myśl przepisów ustawy „Prawo Budowlane” podczas wznoszenia domu jednorodzinnego jesteśmy obecni na następujących etapach:

 • Geodezyjnym wytyczeniu obiektu,
 • Badaniach geologicznych gruntu,
 • Odbiorze instalacji podposadzkowej,
 • Odbiorze zbrojenia ław, stóp lub płyty fundamentowej,
 • Odbiorze hydroizolacji obiektu,
 • Odbiorze ścian budynków,
 • Odbiorze zbrojenia stropu,
 • Odbiorze dachu lub stropodachu (konstrukcja, pokrycie),
 • Odbiorze stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Odbiorze instalacji (elektrycznej, wod-kan, c.o. gazowej, wentylacji i klimatyzacji),
 • Odbiorze termoizolacji i elewacji,
 • Odbiorze tynków wewnętrznych,
 • Odbiorze wylewek,
 • Wykonania testu szczelności budynku metodą „Blower Door” oraz badań termowizyjnych,
 • Odbiorze stanu „pod klucz”.

Oczywiście powyższe punkty zawierają tylko obowiązkowe etapy odbioru budynku przez naszą Firmę. Na specjalne zlecenie inwestora chętnie przygotujemy kosztorys robót, zestawienie niezbędnych materiałów lub zrobimy obmiar powykonawczy.

Kierownik budowy: galeria wybranych inwestycji