Oferta

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • Zarządzanie procesem budowy i właściwa koordynacja ludzi oraz sprzętu,
 • Odbiory techniczne budynków i lokali mieszkalnych od dewelopera,
 • Analiza dokumentacji projektowej w celu optymalizacji rozwiązań,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu,
 • Wykonywanie płyt fundamentowych,
 • Kompleksowa budowa domów do stanu deweloperskiego,
 • Analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych pod kątem zgodności z zasadami fizyki budowli,
 • Numeryczne obliczanie mostków cieplnych,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • Audyty energetyczne.